OM OS

Klinikken er nyoprettet per 01.05.21. og råder over 2 lægekapaciteter. Det er klinikejer praktiserende læge Jörg Andresen og en ansat speciallæge i almen medicin.

Der er pt ansat 2 sygeplejersker, en lægesekretær og en bioanalytiker

Klinikken deltager i uddannelsen af lægestuderende fra Aalborg Universitet

Der er i perioder ansat læger i videreuddannelse (klinisk basisuddannelse eller speciallægeuddannelse til almen medicin)