OM OS

Klinikken er nyoprettet per 01.05.21. og råder over 2 lægekapaciteter. Det er klinikejer praktiserende læge Jörg Andresen og en ansat speciallæge i almen medicin.

Der er pt. ansat 3 sygeplejersker. Klinikken deltager i uddannelsen af lægestuderende fra Aalborg Universitet.

Der er i perioder ansat læger i videreuddanelsesforløb til almen medicin og klinisk basisuddannelse.