KRONISK SYGDOM

Hvis du lider af en kronisk sygdom som f. eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjerte-/karsygdom, KOL, astma, knogleskørhed eller hvis du bliver medicineret for en psykisk lidelse (f. eks. ADHD, depression ol.) tilbydes du til at komme til et variabelt antal årlige kontroller, afhængig af hvilken sygdom det drejer sig om og hvor godt sygdommen er reguleret.

Formålet er at optimere din behandling og dermed sikre dig det bedst mulige resultat,den bedstmulige livskvalitet og overlevelse.

Hovedelementet i dit forløb er årskontrollen, der består i en konsultation hos sygeplejersken f. eks. i måneden, hvor du har fødselsdag. Her tages de fornødne undersøgelser. Når resultatet foreligger, f. eks. 1 uge efter, tilbydes du en tid hos sygeplejersken eller lægen, hvor man vil gennemgå resultaterne, din medicin og hvor man vil lægge en plan for din behandling og kontrol i det kommende år.

Som udgangspunkt tilbyder vi at se dig, der har sukkersyge 3-4 gange om året. Ved de øvrige kroniske lidelser vil det typisk være 1-2 gange om året. Udover den årlige kontrol hos lægen vil de andre kontroller som regel finde sted hos sygeplejersken, der har et tæt samarbejde med lægen.