GRAVIDITET

Den gravide anbefales at bestille tid til i alt 3 forebyggende undersøgelser under graviditeten. Tiderne kan ikke bestilles online.

  • Den 1. graviditetsundersøgelse finder bedst sted omkring 9. graviditetsuge. Kontakt os, så snart du opdager, du er gravid, så giver vi dig tiden på det rigtige tidspunkt.
  • Den 2. graviditetsundersøgelse finder sted efter 24. graviditetsuge.
  • Den 3. graviditetsundersøgelse finder sted efter 32. graviditetsuge.

Den gravide følges i et tæt samarbejde mellem sygehus, egen læge og jordemor. Der vurderes risici og holdes øje med om der er tegn på komplikationer i graviditeten.

 

Medicin

Vi anbefaler at være ekstra bevågen ved medicinindtagelse af næsten al slags medicin pga. en mulig fosterskadende effekt af medicinen. Paracetamol (f.eks. Panodil) og mavesyreneutraliserende (f. eks. Balancid, Novaluzid og lignende) må gerne bruges. Vi anbefaler at kontakte os, hvis der bliver brug for anden form for medicin.

 

Efter fødslen tilbydes 8 ugers kontrollen

Her tales om graviditets- og fødselsforløb og der tages stilling til og udføres nødvendig kontrol. Der tales om prævention.