VANEDANNENDE MEDICIN

VANEDANNENDE MEDICIN

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning er vi forpligtede til at følge tæt op på behandlingen med afhængighedsskabende medicin med den målsætning at begrænse forbruget i Danmark.

Er du i behandling med vanedannende medicin skal du derfor være opmærksom på følgende:

·         Receptfornyelse skal finde sted ved personligt fremmøde ifm. en medicinsamtale hos lægen eller personale. Dette sker mindst hver 3. måned for morfinlignende medicin, hver måned for beroligende medicin og hver 6. måned for centralt stimulerende lægemidler. Klinikken er forpligtet til at fokusere på behandling med vanedannende medicin. Derfor er det ikke muligt at tale om andre emner, når du har bestilt tid til medicinsamtale.

·         Det er dit ansvar at recepten bliver fornyet til tiden. Derfor bestil venligst en tid til næste medicinsamtale i god tid.

·         Recepten kan først hentes på apoteket på dagen, hvor du slipper op for den gamle beholdning if. Sundhedsstyrelsens regnemodul.

·         Får du doseret din medicin ved hjemmeplejen eller får du dosisdispenseret medicin skal du møde frem i klinikken iht. ovenstående regler, da vi ellers er forpligtede til at stoppe medicineringen. Hvis du er sengeliggende eller plejehjemsbeboer gælder særlige regler.