VANEDANNENDE MEDICIN

VANEDANNENDE MEDICIN

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning er vi forpligtede til at følge tæt op på behandlingen med afhængighedsskabende medicin med den målsætning at begrænse forbruget i Danmark.

Er du i behandling med vanedannende medicin skal du derfor være opmærksom på følgende:

·         Receptfornyelse skal finde sted ved personligt fremmøde ifm. en medicinsamtale hos lægen eller personale. Dette sker mindst hver 3. måned for morfinlignende medicin, hver måned for beroligende medicin og hver 6. måned for centralt stimulerende lægemidler. Klinikken er forpligtet til at fokusere på behandling med vanedannende medicin. Derfor er det ikke muligt at tale om andre emner, når du har bestilt tid til medicinsamtale.

·         Det er dit ansvar at recepten bliver fornyet til tiden. Derfor bestil venligst en tid til næste medicinsamtale i god tid.

·         Recepten kan først hentes på apoteket på dagen, hvor du slipper op for den gamle beholdning if. Sundhedsstyrelsens regnemodul.

·         Får du doseret din medicin ved hjemmeplejen eller får du dosisdispenseret medicin skal du møde frem i klinikken iht. ovenstående regler, da vi ellers er forpligtede til at stoppe medicineringen. Hvis du er sengeliggende eller plejehjemsbeboer gælder særlige regler.

 

Vi vil opfordre dig til at forny recepter elektronisk via selvbetjeningsmodulet på vores hjemmeside, hvor man efter man har logget sig på vælger fanen "forny recept", hvorefter du kommer ind i din medicinliste og kan vælge de præparater, du ønsker at få en ny recept på. Vær opmærksom på at medicinlisten her ikke er opdateret efter lægeskift eller udskrivelse fra sygehuset. Henvend dig venligst til sekretæren, hvis du ikke kan finde præparatet du ønsker en receptfornyelse på.

Receptfornyelse kan også ske via appen "medicinkortet". Denne kan downloades direkte eller tilgås via appen "min læge". Medicinlisten her vil automatisk blive opdateret løbende. Her har du fordelen at du altid kan se, hvor mange hævninger du har tilbage på din aktuelle recept.

Du har også mulighed for at få din faste medicin fornyet ifm. en konsultation i klinikken, f.eks. en årskontrol. Her vil lægen eller sygeplejersken gerne forny dine faste recepter  f.eks. for 1 år ad gangen frem til næste årskontrol.